Atelier d'Oratorio, Ensemble Antiphona Rolandas Muleika